Back To Top
جزئیات خبر
گروه صنعتی همارشتن به سوگ نشست.
مدیری گرانقدر و یاری مهربان پس از تحمل رنج بسیار ناشی از بیماری روز گذشته از بین یاران خود به دیار ابدیت پر کشید مجلس ختم مرحومه روز جمعه از ساعت ۱۳/۵ الی ۱۵ در مسجد نور واقع در میدان فاطمی برگزار خواهد شد.
روحشان شاد و یادشان گرامی


اطلاعات تماس
+98 21 8860 90 00
تهران - خیابان یوسف آباد
انتهای خیابان 66 - پلاک 38
©2016 Homareshtan, All Right Reserved
گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد