Back To Top
جزئیات خبر
بازدید معاون اقتصادی وزیر کشور جناب آقای دکتر دین پرست و مقامات همراه از کارخانه همارشتن
به گزارش روابط عمومی همارشتن ، روز سه شنبه 15/11/1398 معاون اقتصادی وزیر کشور جناب آقای دکتر دین پرست به اتفاق ریاست سرمایه گذاری استان جناب آقای جناب ،‌فرماندار محترم و امام جمعه محترم شهرستان الیگودرز و سایر مسئولین منطقه از مجموعه خط تولید و آزمایشگاه های گروه صنعتی همارشتن بازدید نمودند . در این رویداد که با هدف تقویت واحد های تولیدی استان و پیگیری درخواست آنان با عنوان مدیریت جهادی اقتصاد مقاومتی رونق و تولید برگزار شد ، دکتر دین پرست بیان داشت : می بایستی از پتانسیل های موجود نهایت بهره گیری انجام شود و دولت مصمم است هرگونه موانع ضد تولید ، از مسیر تولید برداشته شود . بصورتیکه تولید کنندگان بتوانند در وضعیت اقتصادی فعلی که ناشی از تحریم های ناخواسته میباشد ، با تمام توان نیاز و مایحتاج کشور را تامین نمایند . در این بازدید جناب آقای دکتر دین پرست و هیئت همراه از خطوط تولید شرکت همارشتن بازدید نموده و پرسنل و مدیریت شرکت را مورد تفقد قرار دادند.